De Chakra’s

In de aura zitten openingen, waardoor de levensenergie die een mens nodig heeft naar binnen kan stromen. Deze openingen heten chakra’s. Het woord komt uit het Sanskriet – een oude Indische taal – en betekent wiel. Chakra’s vormen een verbinding tussen de oceaan van energie waarin we ons bevinden en ons stoffelijk lichaam. Zij zorgen voor de energietoevoer.

Elk chakra of energiecentrum heeft een bepaalde kleur. De centra zijn niet bij iedereen even ver ontwikkeld en bij een zelfde persoon niet alle even sterk functionerend. Zij hebben te maken met lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Een chakra kan geblokkeerd raken door bijvoorbeeld een heftige emotie waardoor een goede doorstroming van energie belemmerd wordt. Wanneer dit langere tijd het geval is, kan die verstoring een lichamelijke klacht veroorzaken. Elk chakra heeft namelijk een directe relatie met specifieke organen, endogene klieren en zenuwcellen. Door de geblokkeerde chakra te behandelen kan je deze weer tot activiteit brengen en opgehoopte ‘vuile’ energie wegnemen. Zo kan de verstoring in de vrije doorstroming van energie worden weggenomen en kan een helingsproces op gang komen van het orgaan dat bij die chakra hoort, waardoor men hopelijk klachtenvrij wordt.

De wetenschap van de chakra’s, hun werking en betekenis, beslaat een zeer breed terrein want behalve de zeven hoofdchakra’s (met ‘hoofd’ wordt bedoeld belangrijk) bestaan er ook veel kleinere chakra’s.

De eerste chakra
De eerste chakra zit op het stuitje en heet daarom stuitchakra.
Deze chakra is belangrijk voor een goede basis hier op aarde, zoals zekerheid, veiligheid en levenskracht. Als deze chakra niet goed doorstroomd wordt, heeft men vaak last van faalangst, concentratieproblemen, depressies en koude voeten. Fysiek kunnen er dan klachten optreden zoals aambeien, constipatie en het niet goed functioneren van de voortplantingsorganen. Deze chakra is van groot belang voor de doorstroming van energie van beneden naar boven en de andere kant op, richting aarde.
De kleur van deze chakra is rood.

De tweede charka
De tweede chakra is de miltchakra ook wel het heiligbeenchakra genoemd.
Hierin vinden veel processen plaats van emotionele aard, seksuele gevoelens bijvoorbeeld. Bij blokkade kunnen klachten optreden van de urinewegen, de milt en de lever.
De kleur van deze chakra is oranje.

De derde chakra
De derde chakra is de ‘Plexus Solaris’, ook wel de zonnevlecht genoemd.
De psychologische functie van deze chakra omvat het verstandelijk redeneren en het vermogen om te maken en te doen. Het is de zetel van de gevoelens en de emoties die ik-gericht zijn. Vooral angst, verdriet, eenzaamheid, wanhoop en hoop, blijheid en depressie hebben met dit centrum te maken.
Het is tevens een krachtcentrum. Een niet goed werkende Plexus Solaris kan een gevoel van uitputting geven of maagdarmstoornissen opleveren.
De kleur van deze chakra is geel.

De vierde chakra
De vierde chakra is de hartchakra.
Deze staat voor diepere gevoelens, zowel gevoelens voor jezelf, als die voor een ander. Als de hartchakra is geblokkeerd, heb je kans op een te hoge of een te lage bloeddruk, hartklachten of klachten aan de ademhalingsorganen.
De kleur van deze chakra is groen.

De vijfde chakra

De vijfde chakra is de keelchakra.
Deze chakra staat in verband met je fysieke stem en het vermogen jezelf en je emoties tot uitdrukking te brengen. Een voorbeeld van het voelen en werken van zo’n chakra zie je als je geëmotioneerd bent en je jezelf niet kan uiten. Je krijgt dan het gevoel dat je keel dichtgeknepen wordt. Het keelcentrum is verbonden aan een gebied dat de nek en het bovenste deel van de schouders omvat. Een geblokkeerd keelchakra uit zich dikwijls in een gespannen nek en schouderspieren en klachten aan de schildklier en aan de stem.
De kleur is blauw.

De zesde chakra
De zesde chakra is de voorhoofdchakra.
Psychologisch gezien is het de chakra van het begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Hiermee kun je ook je eigen blokkades voelen door naar binnen te kijken. Verder is dit ook de chakra van de intuïtie en het gevoel. Als dit centrum niet goed werkt, zijn er vaak concentratieproblemen, heeft men pijn boven de ogen. Soms voelt men een band om het hoofd.
De kleur van deze chakra is indigoblauw.

De zevende chakra
De zevende chakra is de kruinchakra.
Dit centrum is áfwijkend’van de andere centra. Het ontvangt energie, de andere nemen energie op en verdelen die. Het kruincentrum zorgt voor energiedoorstroming van het hele lichaam en zendt energie door naar andere centra. Als de kruinchakra openstaat kan als vanzelf heldere (zuiverende) levensenergie naar binnen stromen. Als deze chakra geblokkeerd raakt, heeft men dikwijls last van hoofdpijn.
De kleur van deze chakra is violet.

Hoofdweg 127
1175 KN Lijnden
Tel. 023-5551966
Mob. 06-10140687
elia@magnetiseuse.nl