De kracht van uw onderbewustzijn

 • Waarom is de een droefgeestig en de ander gelukkig? Waarom is de ene mens opgewekt en welvarend en iemand anders arm en neerslachtig? Waarom is de ene man zorgelijk en angstig en iemand anders vol zelfvertrouwen en vol van vertrouwen in de toekomst? Waarom wordt de ene patiënt, die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt genezen, terwijl de ander steeds zieker wordt? Het antwoord op al deze vragen ligt zonder twijfel in de aard en werking van uw bewuste en onderbewuste geest.
 • Uw onderbewustzijn kent het antwoord op al uw problemen. Als u bijvoorbeeld voor het slapen gaan tegen uzelf zegt:’Ik wil om zes uur wakker worden’, zult u precies om zes uur uw ogen opslaan.
 • Uw onderbewustzijn is de ‘bouwer’ van uw lichaam en is vierentwintig uur per dag met die taak bezig. Door negatieve gedachten doet u afbreuk aan de werkzaamheid van uw onderbewustzijn, dat uw leven in stand houdt.
 • U bent wat u denkt, voelt en gelooft!
 • Gebruik nooit uitdrukkingen als ‘dat kan ik me niet veroorloven’ of ‘dat kan ik niet’.Uw onderbewustzijn houdt u eraan en zorgt ervoor dat u nooit het geld krijgt of het vermogen om te kopen of te doen wat u wilt. Zeg steeds tegen uzelf:’Ik kan dank zij de vermogens van mijn onderbewustzijn alles doen en kopen wat ik wil.’
 • Denk het goede en er zal goeds uit voortkomen. Maar als u het kwade denkt, vloeit er kwaad uit voort. U bent wat u denkt, op elk moment van uw leven.
 • U kunt kiezen. Kies voor geluk en gezondheid. U kunt naar verkiezing vriendelijk of nors zijn. Kies voor bereidwilligheid, blijdschap, vriendelijkheid, beminnelijkheid en opgewektheid en de hele wereld zal erop reageren. Dit is de allerbeste manier voor het ontwikkelen van een beminnelijke persoonlijkheid.
 • Uw angsten, twijfels en zorgen kunnen het normale ritme van uw hart, longen en andere organen verstoren. Overstroom uw onderbewustzijn met harmonieuze gedachten over gezondheid en innerlijke vrede en al uw lichaamsfuncties zullen weer normaal worden.
 • Alle aandoeningen wortelen in de geest van de patiënt. Er verschijnt niets op of in het lichaam, als er geen overeenkomstig geestelijk patroon voor bestaat.
 • Om de elf maanden vernieuwt u alle cellen van uw lichaam. Verander uw lichaam door uw gedachten om te polen en blijf positief denken.
 • De wet waaraan het leven gehoorzaamt, is de wet van (het) geloven. Een geloof is een gedachte in uw geest. Geloof daarom niet in dingen die u kunnen schaden of pijn doen. Geloof in het vermogen van uw onderbewustzijn tot genezen, inspireren en kracht verlenen en u welvarend te maken. Dat wat u in uw hart gelooft, zal in uw leven tot uiting komen.
 • Door uw gedachten te veranderen wijzigt u uw lot.

Hoofdweg 127
1175 KN Lijnden
Tel. 023-5551966
Mob. 06-10140687
elia@magnetiseuse.nl